Działamy w sektorze IT na rynkach międzynarodowych

Kontakt

Netinus Spółka z o. o.
Al. Wilanowska 93, lok. 11
02-765 Warszawa
NIP: PL 5213357148
KRS: 240573, XIII Wydział Gospodarczy,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
E-mail: Zarząd Spółki